Turystyka historyczno-kulturalna

Historia i kultura Mazur Zachodnich jest fascynującą przygodą, nawet dla najbardziej wymagających...

Walorem niezaprzeczalnym jest wielokulturowość, wielowyznanowość i wielonarodowość tego obszaru. Każda z nacji, religii, każdy z okresów historycznych – pozostawiały po sobie pamiątki materialne i niezwykle interesujące dziedzictwo kulturowe. Na tych atrakcjach opiera się szereg szlaków turystycznych, prowadzących w unikalnych krajobrazach do zabytków architektonicznych, dworów, pałaców i założeń parkowych, kościołów i zamków gotyckich.

Na bazie pamiątek z przeszłości powstaje szereg imprez i wydarzeń artystycznych i rekonstrukcje zdarzeń historycznych, które przyciągają turystów na festiwale, wernisaże, pokazy i prezentacje. Do dziedzictwa kulturowego dokładają swe dzieła współcześni twórcy, wzbogacając ofertę dla gości odwiedzając Mazury Zachodnie o dzieła malarskie, rzeźbę, poezję i literaturę popularnonaukową.

Odrębną wartością są unikalne w skali Europy, a nawet świata walory turystyczne, jakimi są Pola Bitwy pod Grunwaldem, z całorocznym kalendarzem imprez, a także Kanał Ostródzko-Elbląski, łączący w sobie unikatowość zabytku inżynierii wodnej z wachlarzem atrakcji przyrodniczych oraz krajobrazowych.

O wartościach historycznych i kulturowych miejsc zaświadczają ludzie związani dawniej i obecnie z regionem. Poznacie ich historię dawną i współczesną, poznając – także osobiście - twórców tu mieszkających.

Jak Mazury, to tylko Zachodnie!

Pakiet artyści
Pakiet dialog kulturowy
Pakiet historyczny