Informacje o projekcie

2012-12-07 14:38:26 (ost. akt: 2015-03-24 12:06:51)

Promocja regionu wśród klientów przybywających na obszar Mazur Zachodnich w ciągu ostatnich 5 lat rozwijała się dynamicznie. Uczestniczyły w niej zarówno punkty informacji turystycznej w regionie, biura promocji poprzez organizację imprez letnich, obiekty turystyczne funkcjonujące na Mazurach Zachodnich.

Z uwagi na fakt, iż marka Mazury Zachodnie jest już rozpoznawalną marką, ale wciąż świeżą na rynku, Zarząd Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej postanowił stworzyć atrakcyjną ofertą pakietową dla turystów chcących odwiedzić region.
Do realizacji tych planów został powołany klaster turystyczny stanowiący platformę współpracy między lokalnymi przedsiębiorcami, który zauważył, iż obecnie większość pakietów na polskim rynku to oferty związane zwykle z noclegiem w określonym hotelu. Są one koordynowane przez ten hotel i zawierają usługi w nim oferowane, a sam pakiet jest sztywny, bez możliwości jego modyfikacji. W przypadku klastra Mazur Zachodnich postawiono sobie za cel stworzenie elastycznego produktu, składającego się z usług oferowanych przez różne firmy i instytucje. Tu klient sam będzie modyfikował pakiet już na etapie zamówienia, dzięki czemu każdy będzie jest w stanie stworzyć swój własny, uszyty na miarę, niepowtarzalny program pobytu.

Jako pierwsze działanie zaplanowano zwiększenie profesjonalności obsługi klienta, poprzez realizację szkoleń dla branży turystycznej współpracującej w ramach klastra. Szkolenia te objęły zapoznanie się z atrakcjami turystycznymi w regionie – przede wszystkim w terenie (prezentacja obiektów, zabytków wartych zobaczenia). Wynikało to z przekonania, iż odpowiednie przygotowanie merytoryczne osób tzw. pierwszego kontaktu z turystą, wzmacnia pozytywny wizerunek regionu.
Takie oto przygotowanie oraz fakt, że znaczna część członków Stowarzyszenia zapewnia sprawną i atrakcyjną obsługę turystów przybywających do naszego regionu, stanowił zalążek do prac nad stworzeniem oferty pakietowej dla poszczególnych grup turystycznych odwiedzających Mazury Zachodnie – oferty dla rodzin z dziećmi, dla miłośników kuchni regionalnej, oraz dla osób ceniących sobie aktywny wypoczynek wśród bezkresów mazurskiej przyrody.

Ambitne plany zachodniomazurskiego stowarzyszenia stały się realne, dzięki pozyskaniu środków na ten cel z Unii Europejskiej. Pozyskano blisko 800 tys zł. i w roku 2012 rozpoczęto realizację projektu „Klaster Turystyczny Mazury Zachodnie”.
Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.


W ramach powołanego klastra zaplanowano wsparcie i wzmocnienie marki Mazur Zachodnich we współpracy z szerokim gronem podmiotów działających na rzecz promocji regionu. Zaplanowane przedsięwzięcia, w tym tworzenie programów pobytowych w ramach pakietów turystycznych mają zintensyfikować przyjazdy turystów krajowych i zagranicznych do regionu oraz spowodować wydłużenie sezonu turystycznego. Działania służyć mają także zwiększeniu stopnia rozpoznawalności marki Mazur Zachodnich zarówno w Polsce, jak i za granicą jako regionu atrakcyjnego dla turystów, oferującego konkurencyjne produkty turystyczne wysokiej jakości.

Projekt składa się z trzech podstawowych komponentów, ścisłe ze sobą powiązanych. Komponent A budowa powiązań w ramach klastra oraz pozyskiwanie, upowszechnianie i wymianę wiedzy poprzez organizacje konferencji z częścią warsztatowa oraz seminariów dla uczestników i potencjalnych beneficjentów projektu. Celem Komponentu B jest stworzenie spójnego systemu informacji turystycznej o regionie i wdrożenie go miedzy innymi poprzez rozbudowę istniejącego portalu internetowego oraz upomnienie działań Członków Klastra w tym zakresie. Działania w ramach Komponentu C obejmują działania promocyjne z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi marketingowych mające na celu promocje turystycznej marki "Mazury Zachodnie".

Komponent A budowa powiązań w ramach klastra oraz pozyskiwanie, upowszechnianie i wymianę wiedzy:
1. Budowa wspólnej marki klastra, wypracowanie wspólnych ofert pakietowych:
a. Konferencje skierowane do przedsiębiorców i branży turystycznej poświęcone budowie marki klastra połączone z częścią warsztatową budowania wspólnych pakietów ofert;
b. Opracowanie wspólnego layoutu marki klastra.

Działania te maja na celu zintegrowanie środowiska klastra oraz zachęcenie nowych członków do uczestniczenia w tej inicjatywie. Prócz prezentowania samej idei klastra, jego celów i zamiarów konferencje będą połączone z częścią warsztatową, której celem będzie budowanie pod okiem doświadczonych ekspertów wspólnych ofert pakietowych członków klastra.
Wypracowane oferty, w połączeniu z opracowanym wspólnym layoutem i identyfikacja wizualna klastra będą stanowić kanwę kolejnych działań promocyjnych w ramach klastra.

Komponent B stworzenie spójnego systemu informacji turystycznej o regionie:
1. Strona internetowa z informacjami o wspólnych ofertach pakietowych a także o ofercie poszczególnych członków klastra. Stworzenie internetowej mapy szlaków Mazur Zachodnich.
2. Wypracowanie wspólnego standardu informowania o regionie:
a. Konferencja przewodników turystycznych;
b. Miniseminaria dla członków klastra w modelowych obiektach turystycznych regionu;
c. Opracowanie i wydanie atlasu turystycznego oraz folderu - katalogu zawierającego ofertę pakietowa klastra oraz oferta poszczególnych członków;
d. Opracowanie i wydruk spójnych ulotek w kilku wersjach językowych z informacjami o wspólnej ofercie pakietowej oraz z ofertami indywidualnymi członków klastra;
e. Zakup jednolitych standów na ww. ulotki (zgodnych z opracowanym layoutem) umożliwiających umieszczenie opracowanych w ramach projektu ulotek i wydawnictw
Działania w ramach tego komponentu posłużą podniesieniu wśród członków klastra wiedzy o regionie oraz wypracowaniu i wdrożeniu wspólnego w całym klastrze standardu prowadzenia informacji o regionie. Ponieważ często zdarza się, ze w ramach poszczególnych obiektów turyści mogą uzyskać informacje jedynie o najbliższej okolicy, a nie o całym regionie i jego atrakcjach promocja wewnętrzna regionu jest niezbędnym elementem powodzenia projektu. Dodatkowo ujednolicone zostaną materiały informacyjna - promocyjne i wystandaryzowany sposób ich prezentowania przez członków klastra.

Komponent C działania promocyjne:
1. Promocja zewnętrzna marki klastra
a. Konferencje dla dziennikarzy na temat regionu;
b. Reklama w prasie - wkładki tematyczne oraz artykuły sponsorowane;
c. Promocja całorocznej oferty regionu poprzez organizowane eventy:
i. Zimowy Bieg Sasinów/Triatlon;
ii. Letni Bieg Sasinów;
iii. Półmaraton Rolkarski
d. Nagranie spotu promocyjnego klastra - nagranie dynamicznego spotu reklamowego klastra trwającego od 1 do maks. 3 min.
e. Wyjazdy na targi branżowe i prezentacja oferty klastra podczas wydarzeń turystycznych;
f. Audycje sponsorowane w radio i TV - wejścia przed pogoda;
g. Outdoor - produkcja reklamy wielkoformatowej oraz wykorzystanie nośników typu bilbordy / ledy przy DK nr 7 oraz w regionach woj. mazowieckiego, dużych aglomeracjach;
h. Konkurs na zaprojektowanie i wyprodukowanie gadżetów jednoznacznie kojarzących się z regionem.
Wypracowana i wystandaryzowana oferta klastra i jego członków będzie przedmiotem szeroko zakrojonych działań promocyjnych mających na celu zwrócenie uwagi zarówno środowiska touroperatorów jak i turystów indywidualnych zarówno na region Mazur Zachodnich jak i na nowopowstała ofertę.
Tagi: projekt