Jezioro Kiernoz Wielki

Malowniczo położone jezioro o dobrze rozwiniętej linii brzegowej. Podłużna zalesiona wyspa oddziela północną część jeziora od głównego plosa. Ławica przybrzeżna i dno muliste o urozmaiconej rzeźbie. Jezioro obficie zarośnięte, szuwary porastają większą cześć linii brzegowej. Roślinność zanurzona szczególnie obficie występuję w północnej płytkiej części jeziora. Obrzeża jeziora urozmaicone, wysokie na przemian z płaskimi i niskimi.


Pobliskie atrakcje turystyczne

Jezioro Kiernoz Wielki - zdjęcia

Informacje o jeziorze

Wysokość n.p.m.
125.6 m.n.p.m.
Powierzchnia jeziora / Powierzchnia wysp
85.00ha / 3.10ha
Maksymalna głębokość / Średnia głębokość
15.4m / 3.3m
Maksymalna długość / Maksymalna szerokość
1820.0m / 715.0m
Długość linii brzegowej / Wskaźnik rozwinięcia
6350.0m / 1.94
Objętość jeziora / Wskaźnik odsłonięcia
2805.0 tys. m3 / 25.8