Informacje o jeziorze

Wysokość n.p.m.
101.4 m.n.p.m.
Powierzchnia jeziora / Powierzchnia wysp
14.70ha / -
Maksymalna głębokość / Średnia głębokość
1.7m / 0.9m
Maksymalna długość / Maksymalna szerokość
750.0m / 310.0m
Długość linii brzegowej / Wskaźnik rozwinięcia
1750.0m / 1.29
Objętość jeziora / Wskaźnik odsłonięcia
132.3 tys. m3 / 16.3