Informacje o jeziorze

Wysokość n.p.m.
104.0 m.n.p.m.
Powierzchnia jeziora / Powierzchnia wysp
18.90ha / -
Maksymalna głębokość / Średnia głębokość
7.5m / 3.6m
Maksymalna długość / Maksymalna szerokość
805.0m / 330.0m
Długość linii brzegowej / Wskaźnik rozwinięcia
1950.0m / 1.27
Objętość jeziora / Wskaźnik odsłonięcia
680.4 tys. m3 / 5.3