Jezioro Ruskie k. Rusi

Zbiornik o dość urozmaiconej linii brzegowej, regularnym kształcie misy jeziornej, łagodnie opadającym mulistym dnie ku jednemu głęboczkowi. Brzegi wysokie, miejscami strome, od południa płaskie. Roślinność zanurzona z rdestnicami i rogatkiem tworzy miejscami, zwłaszcza u południowych krańców, łąki podwodne.


Pobliskie atrakcje turystyczne

Informacje o jeziorze

Wysokość n.p.m.
103.8 m.n.p.m.
Powierzchnia jeziora / Powierzchnia wysp
48.70ha / -
Maksymalna głębokość / Średnia głębokość
12.5m / 6.1m
Maksymalna długość / Maksymalna szerokość
1150.0m / 600.0m
Długość linii brzegowej / Wskaźnik rozwinięcia
3300.0m / 1.33
Objętość jeziora / Wskaźnik odsłonięcia
2970.7 tys. m3 / 8.0