Kategoria
Atrakcje turystyczne > Muzea
Miejscowość, gmina
Olsztynek, gmina Olsztynek
Adres
ul. Leśna 23, 14-015 Olsztynek
Strona www
www.muzeumolsztynek.com.pl

Skansen w Olsztynku

"Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku (skansen) należy (poza Skandynawią) do najstarszych w Europie placówek muzealnych na wolnym powietrzu.
Obecnie Muzeum dysponuje terenem o obszarze blisko 60 ha, zbliżonym fizjograficznie do warmińsko - mazurskiego środowiska naturalnego. Jest pięknie rozrzeźbiony, skrajem przepływa rzeczka Jemiołówka, jest oczko wodne, oazy leśne i bagienne, pola uprawne, łąki kośne i pastwiska. Wraz ze stosunkowo luźno wkomponowaną zabudową i dużą ilością zieleni, stanowi swoiste uroczysko i interesujący zespół kulturowo - przyrodniczy. Obecność zwierząt hodowlanych i ptactwa domowego ożywiają skansen, zbliżając go do naturalnego środowiska wiejskiego.
Dotychczas zgromadzono 65 obiektów budownictwa ludowego i małej architektury (w tym 12 ze zbiorów Królewieckich) z terenu Warmii, Mazur, Powiśla, Barcji, Natangii, Sambii i Małej Litwy. Prezentują różne funkcje (mieszkalne, gospodarcze, przemysłowe, usługowe, sakralne), zróżnicowane konstrukcje i formy architektoniczne.
Podstawowym zadaniem Muzeum pozostaje szeroko rozumiana ochrona odziedziczonych dóbr kultury oraz ich udostępnianie w celach naukowych i eduka-cyjnych. Stanowią bowiem zmaterializowane źródła wiedzy o życiu, o materialnej, społecznej i duchowej kulturze w minionych czasach."

Atrakcja położona w pobliżu jezior:

Podobne atrakcje turystyczne