Kategoria
Usługi > Usługi turystyczne
Miejscowość, gmina
Ostróda, gmina Ostróda
Adres
ul. Mickiewicza 9a, 14-100 Ostróda
Dane kontaktowe
tel. +48(89)646 38 71
Strona www
www.zegluga.com.pl
Adres e-mail
info@zegluga.com.pl

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o.

Żegluga Ostródzko-Elbląska od 1992 roku jest armatorem białej floty pływającej po najpiękniejszej drodze wodnej Europy i jest częścią przedsiębiorstwa Zakładu Komunikacji Miejskiej w Ostródzie. Jest to jedyny zakład komunikacji w Polsce, który posiada w swym taborze statki białej floty. Tych statków jest obecnie 8, w tym jeden zupełnie nowy o wysokim standardzie.
Najważniejszą nagrodą przyznaną dla firmy jest Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej na Najlepszy Produkt Turystyczny 2004 roku. Jest to nagroda przyznawana za stworzenie produktu, który w istotny sposób przyczynił się w danym roku do zwiększenia przyjazdów turystycznych do Polski i do zwiększenia uczestnictwa w turystyce krajowej. Oprócz tego firma otrzymała Nominację do nagrody w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur 2006 , jest laureatem konkursu Teraz Polska oraz zdobywcą Złotego Lauru.
Statki naszej firmy pływają po unikalnym Kanale Elbląskim oraz po Pojezierzu Iławskim. Naszymi walorami jest dziewicza przyroda, czyste powietrze i wody jezior. Malownicze brzegi są zamieszkałe przez ptactwo i zwierzynę leśną, dolna część szlaku przebiega przez największy w Polsce rezerwat ptactwa wodnego.
Główną atrakcją jest jedyny w świecie funkcjonujący system pochylni. Poszczególne pochylnie wykorzystując napęd wodny przemieszczają statki po lądzie w górę lub w dół (zależnie od kierunku rejsu). Statki na pięciu kolejnych pochylniach na długości około 10 km pokonują prawie 100 metrową różnicę poziomów płynąc w tym czasie po lądzie.

Atrakcja położona w pobliżu jezior:

Podobne atrakcje turystyczne