Szlak: Niebieski - szlak zapomnianych siedlisk

Wysoka wieś – stare siedliska – Wysoka Wieś

Szlak przebiega głównie polną drogą łączącą dawne gospodarstwa położone w najwyższej części Wzgórz Dylewskich. Jedynie po gatunkach drzew i krzewów oraz resztkach gruzu można poznać w których miejscach były kiedyś zabudowania i można spróbować sobie wyobrazić, że mieszkali tu ludzie. Część okolicznych pól wciąż jest ekstensywnie uprawiana jednak większość to nieużytki lub lasy w różnym wieku. Szlak zaczyna się na przystanku autobusowym w Wysokiej Wsi i tam się kończy, można do niego dojść 660 m czerwonym szlakiem pieszym, pozostawiając samochód na parkingu znajdującym się, na początku ścieżki dydaktycznej tuż za szczytem Dylewskiej Góry. Szlak ma zaledwie 4,2 km jednak ze względu na wysoką roślinność na nieużywanych drogach wymaga turystycznego lub sportowego obuwia. Okolica urzeka ciszą i krajobrazami wzgórz morenowych, szlak jest łatwy z niewielka różnicą wzniesień.

Oznakowany latem 2012.
Kolor szlaku
Długość
4,2 km
Czas przejścia
-
Poziom trudności
-