Szlak: Zielony - wielka pętla ostródzka

Ostróda – Lubajny – Stare Jabłonki – Szyldak – Kraplewo – Brzydowo – Smykowo – Turznica – Samborowo – Rogowo – Liwa - Ostróda

Z Placu Tysiąclecia, jedziemy w kierunku wschodnim do ul. Drwęckiej i skręcamy w lewo, po czym za mostem na Drwęcy w prawo w ul. Olsztyńską. Przekraczamy ostrożnie drogę krajową nr 16 i dalej jedziemy prosto przez Lubajny i dalej drogą asfaltową (po drodze tuż przed przejazdem kolejowym dochodzi z lewej czarny szlak biegnący z Plichty dookoła Szeląga Wielkiego) do skrzyżowania z drogą nr 16 Olsztyn-Toruń . Przekraczamy ostrożnie tę ruchliwa drogę krajową i jedzieny dalej prosto. Mijamy skrzyżowanie, na którym odchodzi droga asfaltowa w prawo w kierunku Idzbarka, jedziemy prosto drogą asfaltową do Starych Jabłonek. Szosa prowadzi przez las, po prawej stronie pojawia się jezioro Szeląg Mały a po lewej nasyp linii kolejowej Toruń-Olsztyn. W Starych Jabłonkach tuż przy stacji kolejowej skręcamy w prawo w drogę asfaltową w kierunku Parwółek (tu krzyżuje się klika szlaków: czerowna wielka pętla dochodzi z lewej, z Olsztyna przez Kudypy, Gietrzwałd i Plichtę; tu zaczyna się i kończy niebieska pętla ze Starych Jabłonek przez Barduń prawie do Biesala i z powrotem przez Zawady Małe; również zaczyna się i kończy pętla żółtego szlaku prowadzącego ze Starych Jabłonek przez Ostrowin i z powrotem przez Idzbark; kończy się tu również szlak łącznikowy czarny biegnący z Plichty). Z prawej strony mijamy „Hotel Anders” położony nad brzegiem jeziora a później pole biwakowe. Kończy się asfalt a zaczyna bruk a droga prowadzi w las lekko pod górę w las, po kilkuset metrzch skręt w prawo w leśną drogę. Docieramy do dużej polany zwanej Łąkami Gąsiorowskimi i dalej jedziemy jej prawym skrajem. Przez następne kilka km szlak prowadzi leśnymi duktami w okolice Ostrowina (na jednym ze skrzyżowań leśnych dróg można zmienić szlak na żółty, prowadzący w prawo do Starych jabłonek a w lewo do Ostrowina). Przekraczamy szosę Ostrowin-Wigwałd skęcając w prawo i jadąc około 100 m asfaltem, następnie w lewo i pomiędzy gospodarstwami w kierunku lasu. Po wjechaniu w las mijamy po pewnym czasie po lewej śródleśne jeziorko Obst z górującym nad nim wzniesieniem - Górą Obst. Po kilku zakrętach przejeżdżamy przez Drwęcę i za jej pradoliną, leśną drogą wspinamy się w górę. Szlak doprowadza nas do Szyldaka, jest to dawny majątek ziemski. We wsi zachował się w dobrym stanie folwark należący na początku XX w. do rodziny von Hardt. W parku przylegającym do majątku ładny dwór zbudowany pod koniec XIX w. W Szyldaku ostrożnie przekraczamy ruchliwą drogę nr 7 i dalej polną drogą a później szosą docieramy do doliny Grabiczka. Skręcając w lewo wjeżdżamy na asfalt i dalej w dół. Za mostkiem na rzeczce Grabiczek, w połowie podjazdu po lewej stronie niedaleko szosy można odnaleźć duży głaz narzutowy, pomnik przyrody. Trochę dalej, na pokaźnym wzgórzu, za wpadającą do Grabiczka Dylewką znajdują się pozostałości grodziska. Na skrzyżowaniu przecinamy szlak czarny biegnący w prawo do Ostródy a w lewo do Pola Bitwy Grunwawldzkiej, jadąc dalej szosą osiągamy Kraplewo. We wsi kościół ewangelicki pw. Trójcy Świętej, zbudowany w 1848 r. w konstrukcji muru pruskiego oraz dwór, w którym obecnie funkcjonuje pensjonat (tu dochodzi z lewej szlak czerwony z Dylewskiej Góry; a za wsią na rozdrożu przy kapliczce dochodzi z prawej szkal żółty z Ostródy). Jadąc dalej szosą dojeżdżamy do Brzydowa, dużej wsi, w której zachowało się wiele domów o typowej, mazurskiej architekturze z przełomu XIX i XX w (pod koniec wsi odchodzi w lewo czerowny szlak przez Pietrzwałd na Dylewską Górę i w prawo szslak żółty przez Ornowo do Ostródy). Kolejną wsią na trasie jest Smykowo, gdzie zachował się podworski park i budynki folwarku, należące na pocz. XX w. do rodziny von Kautz. Za Smykowem przekraczamy ruchliwą trasę nr 16 i kierujemy się do Nastajek. We wsi również pozostałości dawnego folwarku. Z prawej strony od Smykowa towarzyszy nam rzeczka Poburzanka. Mijamy nastajki i zaraz skręcamy w lewo w mało używaną polną drogę w kierunku Turznicy, za którą trasa prowadzi przez las nasypem nieczynnej linii kolejowej Samborowo-Działdowo. Po przekroczeniu mostu na Poburzance dojeżdżamy do Samborowa. Za wsią i mostem na Drwęcy krótki odcinek prowadzi ruchliwą drogą nr 16, by po kilkuset metrach skręcić szosą w prawo na Miłomłyn. Przejeżdżamy przez wiadukt nad torami i podążamy szosą przez las. Na skraju lasu pokonujemy mostek nad rzeczką Iłgą i kawałek dalej skręcamy w prawo w gruntową drogę, która prowadzi nas przez folwark Rogowo do Liwy. Jest to duża wieś o interesującej zabudowie. W centrum pomnik poświęcony poległym w I Wojnie Światowej. W centrum Liwy skręcamy między zabudowania w prawo i przy końcu zabudowań na rozdrożuw lewo. Dalej w kierunku mostu na Kanale Elbląskim. Za mostem skręcamy w prawo i jedziemy leśną drogą, by po kilku kilometrach dotrzeć do jeziora Czarnego, które jest rezerwatem utworzonym dla ochrony szeregu rzadkich roślin takich jak poryblin jeziorny, grzybień biały, grążel drobny i mech wodny. Jadąc obok nasypu nieczynnej linii kolejowej Ostróda-Morąg docieramy do grobli rozdzielającej dwie odnogi jeziora Drwęckiego i kładką przy tzw. Żelaznym Moście kolejowym przejeżdżamy na drugą stronę w kierunku stacji kolejowej. Stąd już tylko ok. 2 km do końca szlaku na Placu Tysiąclecia kierując się znakami szlaku.

Oznakowanie konserwowane wiosną 2012.

Zielony - wielka pętla ostródzka - przewodnik po szlaku

 • 01

  Wyjazd z Ostródy

  Na końcu Brzydowa odchodzi w lewo czerowny szlak prowadząc przez Pietrzwałd na Dylewską Górę i w prawo szlak żółty prowadzący przez Ornowo do Ostródy.

 • 02

  Pomiędzy Szelągiem Małym i Dużym

  Gdy przed Starymi Jabłonkami pojawi się po prawej jezioro Szeląg Mały, zbocze po lewej to sztucznie usypany nasyp linii kolejowej Toruń-Olsztyn. W miejscu gdzie droga prowadzi tuż przy brzegu było kiedyś jezioro, nasyp kolejowy przedzielił je na dwie części zwane od tej pory Szeląg mały i Szeląg Wielki. Tuż przed stromym podjazdem warto się zatrzymać i zejść do zabytkowego tunelu o impomującej długości ponad 50 m. Kanał dla którego wybudowany tunel jest ostatnim odcinkiem kanału Ostróda-Elbląg, który łączy obie części przedzielonego niegdyś jeziora.

 • 03

  Stare Jabłonki

  W Starych Jabłonkach po prawej stronie mijamy „Hotel Anders” położony nad brzegiem jeziora a na końcu wsi pole biwakowe. W lesie za Starymi Jabłonkami docieramy do dużej polany zwanej Łąkami Gąsiorowskimi z charakterystyczną wyspą na środku. Było tu kiedyś jezioro ale bobry budujące na rowach melioracyjnych tamy usilnie starają się je odtworzyć.

 • 04

  Wieża widokowa

  Za kolonią Ostrówin ponownie szlak prowadzi leśnymi duktami. Zjeżdżamy w dół i po lewej mijamy śródleśne jeziorko Obst z górującym nad nim wzniesieniem - Górą Obst. Po prawej wyłania się pradolina Drwęcy. Za mostkiem na Drwęcy stromy podjazd a skręcając w pierwszą na górze droge w prawo po ok. 200 m znajdziemy wieżę widokową, z której widok z pewnością zapiera dech w piersiach.

 • 05

  Grabiczek

  W Szyldaku ostrożnie przekraczamy ruchliwą trasę międzynaraodową E-7. Za mostkiem na rzeczce Grabiczek, w połowie podjazdu po lewej stronie niedaleko szosy można odnaleźć duży głaz narzutowy, który jest pomnikiem przyrody. Patrząc od kamienia za rzeczką Dylewką, na pokaźnym wzgórzu, znajdują się pozostałości grodziska staropruskiego.

 • 06

  Kraplewo

  W Kraplewie dochodzi z lewej strony szlak czerwony prowadzący z Dylewskej Góry, a za wsią na rozdrożu przy kapliczce dochodzi z prawej szkal żółty prowadzący z Ostródy. Odtąd przez ok. 2 km wszystkie trzy szlaki biegną wspólnie.

 • 07

  Nastajki

  Za Nastajkami szlak skręca w lewo w mało używaną polną drogę w kierunku Turznicy, w sezonie może ona być trudno przejezdna z powodu wysokich traw. Jadąc taką dziczą wśród pól ma się wrażenie odkrywania na nowo zapomnianych dawnych traktów.

 • 08

  Turznica

  Za Turznicą szlak prowadzi nasypem nieczynnej linii kolejowej Samborowo-Działdowo. Jest to jedonocześnie odcinek wspólny ze szlakiem pieszym prowadzacym z Samborowa przez Pola Bitwy Grunwaldzkiej do Waplewa. Za Samborowem i mostem na Drwęcy szlak prowadzi kilkaset metrów ruchliwą drogą krajową nr 16.

 • 09

  Liwa

  W centrum wsi Liwa jest pomnik poświęcony poległym w I Wojnie Światowej. Po przekroczeniu mostu na Kanale Ostróda-Elbląg dłuższy odcinek prowadzi przez las.

 • 10

  Jezioro Czarne

  Po kilku kilometrach docieramy do jeziora Czarnego, które jest rezerwatem utworzonym dla ochrony szeregu rzadkich roślin takich jak poryblin jeziorny, grzybień biały, grążel drobny i mech wodny. Można tu odpocząć bo jeziorko stwarza wyjątkowo urokliwy klimat.

 • 11

  Powrót do Ostródy

  Jadąc obok nasypu nieczynnej linii kolejowej Ostróda-Morąg docieramy do grobli rozdzielającej dwie odnogi jeziora Drwęckiego i kładką przy tzw. Żelaznym Moście kolejowym przejeżdżamy przez jezioro Drwęckie w kierunku stacji kolejowej. Grobla i most oddzielają całą długą zachodnią część jeziora od dwóch pozostałych – w kierunku Ostródy i w kierunku Piławek. Przed mostem napotykamy na znaki niebieskiego szlaku pieszego prowadzącego od stacji w Ostródzie do Piławek zachodnim brzegiem jeziora.

Kolor szlaku
Długość
68.4 km
Czas przejścia
-
Poziom trudności
Średni
Miejscowość startu
Ostróda
Miejscowość końca
Ostróda